Gates Seniors vs Salem 10-19-13 - Steve Davies Photography