JRHS Varsity vs Thomas Dale 03-21-16 - Steve Davies Photography